Formularz kontaktowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą lub mają Państwo pytania dotyczą czyszczenia, naprawy, renowacji skór - prosimy wypełnić poniższy formularz. Wycena jest BEZPŁATNA

Wpisz wielkość zestawu np: sofa 3, sofa 2, fotel lub wpisz ilość miejsc siedzących. Opisz wiek i kolor mebli. Jeżeli zapytanie dotyczy naprawy tapicerki samochodowej opisz Markę, model, rocznik auta oraz szczegóły dotyczące naprawy.
Tylko jeden plik.
Limit 12 MB.
Dozwolone rozszerzenia: gif, jpg, bmp, pdf, jpeg.
Tylko jeden plik.
Limit 12 MB.
Dozwolone rozszerzenia: gif, jpg, bmp, pdf, jpeg.
Tylko jeden plik.
Limit 12 MB.
Dozwolone rozszerzenia: gif, jpg, bmp, pdf, jpeg.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wmeble-Serwis Luboń ul. 11 listopada 80 (dalej: Administrator). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą adresu e-mail: biuro@wmeble-serwis.pl. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi polegającej na przygotowaniu jednorazowej oferty. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji jednego celu, jakim jest możliwość udzielenia odpowiedzi na przesłany kwestionariusz w postaci jednorazowej oferty lub kontaktu mającego na celu doprecyzowanie dostarczonych w kwestionariuszu informacji. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika. Przetwarzane są kategorie Pani/Pana danych osobowych podane w formularzu. Pan/Pani jako Użytkownik ma prawo: a) dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych; b) wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi wcześniej informacje dotyczące Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 180 dni lub do dnia zakończenia procesu udzielania odpowiedzi na przesłany kwestionariusz. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.